Iedereen een blije baan! heeft januari 2020 uitgeroepen tot START-maand. Elke week geven wij in een blog een nieuwe kijk op een thema over persoonlijk leiderschap met een praktische oefening.

Wat is sterker dan wilskracht?

Tijdens een van onze workshops in december gebruikten wij het thema ‘haalbare doelen’. Een introductieronde onder de deelnemers leverde een verscheidenheid aan gewenste resultaten voor het nieuwe jaar op. Veelal over werk, maar er waren ook persoonlijke doelstellingen. Zoals die van een van de heren uit de groep. Hij reflecteerde op de relatie met zijn dochter; in het voorbije jaar had hem dat verdriet gegeven. Zijn wens voor 2020 is om met zijn dochter in contact te blijven, met liefde, warmte en aandacht, maar ook met de afstand die zijn dochter nodig heeft.

Zijn hart motiveert hem om met gepaste afstand een liefhebbende vader te zijn. Dat is meer dan een goed voornemen per 1 januari! Het voelen van de betekenis en een duidelijk doel die je emotie raakt, helpt je je voornemen vol te houden. Je bent weerbaarder, ook als het even tegen zit. En wat je vanuit je hart doet, klopt altijd.

Wil jij ook met haalbare doelen aan de slag? Toets je verlangen met deze oefening!

Pak een groot vel papier en schrijf je doel (of een van je doelen) boven aan op. Daaronder schrijf je: Wat levert het mij op als ik dit doel (benoem je doel) behaal? Noteer zo veel mogelijk opbrengsten. Drie is echt niet genoeg, minimaal 10. Vervolgens stel je jezelf de volgende vraag. Schrijf maar op: Wat kost het mij, als ik het doel niet haal? Analyseer nu je antwoorden. Hoe groot is je hartenwens?

Deze manier om aan je doelen t.a.v. je persoonlijke leiderschap en – groei te werken is een prima optie. Maar misschien heb je meer of andere hulp nodig.  Start het jaar goed en vraag een gratis speed-sessie bij ons aan! In een half uur helpen wij je met je eerste stap naar je doel! Kijk op www.iedereeneenblijebaan.nl